Система E2

Серия 11.080 - Е2 mini

Baureihe 11.080

Ново изпълнение с по-широки щифтове и система за двойно застопоряване за дълъг експлоатационен живот и голяма непридържана дължина, монтажно звено с интегриран фиксатор за облекчаване силата на опън, външна повърхност, отблъскваща замърсявания, конструкция от една част, стабилно изпълнение, E2 "mini"

Налична вътрешна ширина Bi: 80 mm
Наличен радиус на огъване R: 38 mm
Стъпка: 30,5 mm на звено = 33 звена/m

Размери на серия 11.080
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
11.080.R.08093038 

Стъпка: 30,5 mm
Звена на m: 33
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K
A = подвижен край
B = неподвижен край

R038
H119
D105
K185

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 20 mm (при 0,5 kg/m допълнително тегло). При особено тесни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържана дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 11.080: Кога не избирам серия 11.080:
  • при тесни монтажни пространства
  • когато много кабели лежат един върху друг
  • когато е необходимо отваряне на звената
  • подобна ширина/височина от сериите Zipper
  • когато е необходимо леко напълване с конектори
  • подобна ширина/височина от сериите Easy Chain®
Монтажни звена


монтажно звено, комплект

монтажно звено от една част - стабилност

устойчивост на корозия

с възможност за предварително конфекциониране

с възможност за присъединяване отвътре / отвън

налични с или без фиксатор за облекчаване силата на опън