Гъвкави кабели

Специални кабели за кабеловодещи вериги. Подходящи за мобилните приложения на Вашите машини.
Изпитани, изпробвани и тествани за милиони цикли!

Ние Ви даваме 36 месеца гаранция на всеки закупен кабел при спазени минимални технически изисквания на експлоатация!

На този линк може да изчислите експлоатационния живот на всеки закупен от нас кабел.

Steuerleitungen

Радиуси на огъване от 4 x d
Екранирани/неекранирани
Материали на обвивката: PVC, PUR или TPE

Datenleitungen

Радиуси на огъване от 6,8 x d
Материали на обвивката: PVC, PUR или TPE

Busleitungen

Радиуси на огъване от 10 x d
Материали на обвивката: TPE

Mess-Systemleitungen

Радиуси на огъване от 7,5 x d
Материали на обвивката: PVC, PUR или TPE

Servoleitungen

Радиуси на огъване от 7,5 x d
Екранираща обвивка с оптимален ъгъл
Материали на обвивката: PVC или PUR

Motorleitungen

Радиуси на огъване от 7,5 x d
Екранираща обвивка с оптимален ъгъл
Материали на обвивката: PVC или TPE

Кабели за роботи

Радиуси на огъване от 10 x d
Пълно екранирани, изключително устойчиви на усукване, калайдисана медна екранировка

Lichtwellenleiter (LWL)

Радиуси на огъване 5 x d
Материали на обвивката: PUR или TPE

Pneumatikschlauch

Радиуси на огъване 10 x d
Polyuretan, без силикон, маслоустойчив

Избор на гъвкави кабели

Прочетете за изключителните свойства на гъвкавите кабели chainflex®