Конструкция и избор на кабеловодеща верига

Това ръководство осигурява практически съвети за това как да се процедира, когато трябва да доставите енергия на движещи се части по машини и съоръжения.

1

Изберете най-подходящата кабеловодеща верига за Вашето приложение.

2

Правилно поставяне и разпределяне на кабелите и маркучите в кабеловодещата верига.

3

Скоби за облекчаване силата на опън

4

Влияние на околната среда върху избора на кабеловодеща верига