Данни за фирмата

ДАНЪЧЕН АДРЕС
Хенлих ООД
ул. Пере Тошев №63
BG-4004 Пловдив

Тел. +359 32 511 326
Факс: +359 32 621 929
Електронна поща: office@hennlich.bg

ЕИК: 115922711
Булстат: BG115922711
Ф.д. 3304/2005, Пловдивски окръжен съд
МОЛ: Красимир Чотов

АДРЕС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, ДОСТАВКИ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Хенлих ООД
ул. Брезовско шосе №147А
BG-4003 Пловдив