Филтри

Широкото портфолио от филтриращи продукти за отделяне на твърда от течна фаза на Lenzing Technik варира от обикновени филтърни тела с торби или патрони до патентовани сложни филтриращи системи с автоматично промиване.

Приложение:

 • металургия и цветни метали: филтриране на варовик от циркулацонни кръгове с охлаждаща вода, лубриканти за валцоване, обезмаслителни вани
 • автомобилостроене: филтриране на лепила и замърсявания от всички вани за предварителна подготовка, филтрация на чистите покрития, пречистване на дейонизирана вода за защитните йонообменни смоли
 • химия и фармация: филтриране на изходни суровини, на охлаждаща и процесна вода
 • електроника и фотоволтаици: микрофилтрация на охлаждаща и процесна вода
 • масла и природен газ: филтрация на произведена или на солена вода
 • бои, смоли и лакове: филтриране на готови продукти преди опаковане
 • топлоелектроцентрали: фина филтрация на вода за котела, вода от охлаждащи кули, кондензат от турбините
 • галваника и повърхностно третиране: автоматични и ръчни филтриращи системи за галванични разтвори, почистващи и обезмаслителни вани
 • ХВП и производство на захар: филтриране на процесни и съпътстващи продукти, като тънки и плътни сокове, меласа
 • водообработка: автоматична фина филтрация на речна, морска и отпадна вода, питейна вода, охладителни кули
 • целулоза и хартия: филтрация на бяла луга, водни кръгове, киселини, основи

Групата Lenzing притежава един от най-големите заводи за целулоза в Европа и всички филтри са преминали реални изпитания в изключително тежки работни условия, което обуславя тяхната надеждност, здравина и дълготрайност.

Berater Емил Панчев