Организация и Философия на партньорството при HENNLICH

HENNLICH компанията в Австрия, както и във всички други страни, е разделена на следните екипи:

  • оперативни екипи, които поддържат директен контакт с клиентите
  • обслужващи екипи, които подпомагат ежедневната работа, като IT, маркетинг, склад, човешки ресурси.

Всеки екип е специализиран в конкретен продукт и се състои от:

  • техници и
  • търговски представители.

Екипите са свързани помежду си чрез централен, модерен софтуер.

ПАРТНЬОРСТВО - ФИЛОСОФИЯ

Всички HENNLICH фирми имат два опорни стълба:

1. Професионална консултация за търговия с висококачествени продукти от реномирани международни производители.
2. Собствено производство и обслужване на пазарните ниши, основаващи се на дългогодишната търговия с висококачествени продукти.

Към 1 ни отличава ясното задължение към "Single-Source-партньорство".
Това означава, че HENNLICH работи с партньори-доставчици на основата на екслузивността.
В замяна HENNLICH изгражда интензивно пазара на партньорите-доставчици и се задължава с договор да не продава конкурентни продукти.

Към 2 има постоянни инвестиции, например, в производството на специални уплътнители, в склада, в монтажа, дори реализираме и някои поръчки за развитие на нашите партньори-доставчици.
Няколко примера: общо развитие на най-модерни хидравлични арматури за подземен добив, модерни уплътнителни системи за стоманената индустрия, системи от дюзи и помпи за хранително-вкусовата промишленост, дозиращи съоръжения и много други.

Тясното сътрудничество между седемнадесетте HENNLICH страни (2015) позволява постоянния обмен на нови предизвикателства и решения на проблеми.

Отделните страни на HENNLICH групата са по закон самостоятелни компании, които са собственост на техния основател.

По този начин се гарантира най-висока мотивация и мислене, ориентирано към клиента в дългосрочен план.

Съвместната работа в HENNLICH групата е организирана по образец на Европейския съюз: не съществува "управляваща централа", а висока самостоятелност на отделните фирми във всяка страна със съответния собственик-управител.

Основни функции, които са важни за всички страни, се възлагат на "Комисия на HENNLICH Group" и оттам се прилагат в отделните компании.
Примери: електронна обработка на информация и интернет страница, маркетинг, специални проекти.

Най-висшият орган за вземане на решения за груповата стратегия е "RHG" (= съвет на HENNLICH Group), който се състои от управителите на отделните компании и се събира два пъти годишно.