Референции

Вижте интересни приложения, в които са вложени кабеловодещи вериги Igus.

Transport Plattform LKW

Платформа за транспортни средства, работеща в силно запрашена околна среда

Automatische Feuerlöschanlage robot "HARDY"

Противопожарен робот със специално предназначение