Помпи

Правилната помпа на правилното място!

Все повече потребители на помпи и помпени системи вземат решение за поръчка на база метода за оценка на пълните експлоатационни разходи в жизнения цикъл, а не на база първоначалната себестойност. Помпа, монтаж, консумирана електроенергия, принудителен престой, разходи за консумативи и обслужване са факторите, които определят пълните експлоатационни разходи на системата. Целта на този метод е да оцени и оптимизира експлоатационните разходи в жизнения цикъл на продукта, като същевременно запази неговите параметри, надеждност, дълготрайност и ремонтопригодност.

Ние от Хенлих сме наясно с минимизирането на разходите и на помпите, и на системите. Непрекъснатата работа на една помпа или система е надеждна толкова, колкото най-слабият й компонент, затова всички доставяни от нас помпи и принадлежности са стриктно тествани и оценени. Нашата мисия е да осигурим най-добрата система чрез доставка на помпи и аксесоари, които надвишават вашите очаквания за производителност и надеждност, така че да могат да реализират възможно най-ниската себестойност на жизнения цикъл.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник:

Въпросник за подбор на помпа