Система E2

Серия 2600 / 2700

Серия 2600 / 2700

Серия 2600 - отваряема по вътрешния радиус, E2/000 "medium"
Серия 2700 - отваряема по външния радиус,  E2/000 "medium"
Система за двойно застопоряване за голяма непридържана дължина, оптимизирана система за бързо отваряне на капака, по избор отляво или отдясно, висока сила на задържане на капака, E2/000 "medium"

26002700
Налични вътрешни ширини Bi: 50 до 175 mm
Налични радиуси на огъване R: 63 до 250 mm
Стъпка: 56 mm на звено = 18 звена / m
Размери на 2600 и 2700
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
2600.05.R.05066063*
075*
100
125
150
175200
250
2600.06.R.06581063*075*100125150175200250
2600.07.R.07591063*075*100125150175200250
2600.09.R.090106063*075*100125150175200250
2600.10.R.0100116063*075*100125150175200250
2600.12.R.0125141063*075*100125150175200250
2600.15.R.0150166063*075*100125150175200250
2600.17.R.0175194063*075*100125150175200250
 

*По заявка

A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 56 mm
звена на m: 18
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R063*075*100125150175200250
H175200250300350400450550
D172184209234259284309359
K310350430505585665745900

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 35 mm (при 2 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържана дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 2700 или 2600: Кога не избирам серия 2700 или 2600:
  • за отваряне по външния радиус
  • желан интегриран фиксатор за облекчаване силата на опън в областта на присъединяване
  • променливо вътрешно разпределение
  • дълъг експлоатационен живот
  • лесен монтаж
  • когато се изисква макс. стабилност (система E4.1 серия E4.32)
  • за много прости приложения (Easy Chain®, E 26)
  • затворени с по-малки радиуси на огъване 075 (затворена кабеловодеща E2, серия R580)
Монтажни звена


Монтажни звена "подвижни" - стандарт


монтажни звена "неподвижни"

препоръка за непридържани и плъзгащи приложения.

за тесни монтажни пространства
 фиксатор за облекчаване силата на опън на клипс
променлив ъгъл на завъртане за лесен монтаж

възможност за присъединяване на монтажното звено на неподвижния край и/или на подвижния, позволява различни опции за инсталация
препоръка за непридържани и плъзгащи приложения.

за екстремно ускорение и висока скорост

препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за тесни монтажни пространства
фиксатор за облекчаване силата на опън на клипс
променлив ъгъл на завъртане за лесен монтаж
възможност за присъединяване на монтажното звено на неподвижния край и/или на подвижния, позволява различни опции за инсталация


KMA "неподвижни" монтажни звена

KMA "подвижни" монтажни звена

вариант - интегрирано облекчаване с C-Profil с Chainfix аксесоари
 C-Profil може да се сложи по външния или по вътрешния радиус на кабеловодещата верига
възможно винтово съединение извън сечението на веригата
препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за екстремно ускорение и висока скорост
универсален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"

вариант - интегрирано облекчаване с C-Profil с Chainfix аксесоари
 C-Profil може да се по външния или по вътрешния радиус на кабеловодещата верига
винтово съединение извън сечението на веригата
препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за тесни монтажни пространства
универсален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"


стоманени монтажни звена

за здрави връзки
подобен комплект (от две части) за всички ширини вериги
елекропроводими
възможно винтово съединение извън сечението на веригата