Система E2

Серия 3450 / 3480

Baureihe 3450 / 3480

Серия 3450 - полузатворена кабеловодеща верига, отваряема по вътрешния диаметър

Серия 3480 - изцяло затворена кабеловодеща верига, отваряема по вътрешния диаметър

Оптимизирана система на отваряне за бързо отваряне на капака, по избор отляво или отдясно, странични плъзгащи повърхности за работа "странично", система за двойно застопоряване за голяма непридържана дължина, сепаратор за привързване - сепаратор с интегрирани зъбци за облекчаване силата на опън, E2/000 "medium"

3450/3480

Вътрешни налични ширини: 50 до 250 mm
Налични радиуси на огъване R: 125 до 300 mm
Стъпка: 67 mm на звено = 15 звена / m

 

Размери на 3450 и 3480
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
3450.050.R.05070125
150
200
250
300
3450.075.R.07595125150200250300
3450.100.R.0100120125150200250300
3450.115.R.0115135125150200250300
3450.125.R.0125145125150200250300
3450.150.R.0150170125150200250300
3450.175.R.0175195125150200250300
3450.200.R.0200220125150200250300
3450.225.R.0225245125150200250300
3450.250.R.0250270125150200250300


A1 = подвижен край, A2 = неподвижен край
Стъпка: 67 mm
Звена на m: 15
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R125150200250300
H315365465565665
D225250300350400
K65072587510501225

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 40 mm (при 2,5 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 3400 или 3500: Кога не избирам серия 3400 или 3500:
  • да се отваря по вътрешния радиус
  • желан фиксатор за облекчаване силата на опън, интегриран в областта на присъединяване
  • променливо вътрешно разпределение
  • дълъг експлоатационен живот
  • лесен монтаж
  • когато се изисква макс. стабилност (Система E4.1, серия E4.42)
  • за съвсем прости приложения (Easy Chain®, E 300)
Монтажни звена


монтажни звена "подвижни"


монтажни звена "неподвижни"

подвижни

за къси и дълги ходове

за ограничени монтажни пространства

устойчивост на корозия

 

  препоръка за непридържани и плъзгащи приложения

 

препоръка за непридържани и плъзгащи приложения

за екстремно ускорение

устойчивост на корозия

когато първият елемент на веригата трябва да е въртящ

 


KMA "неподвижни" монтажни звена

KMA "подвижни" монтажни звена


стоманени монтажни звена

една част за всички ширини на вериги
електропроводими
двоен брой винтове / отвори
избор на компоненти
трудно е предварително оформяне според клиента