readychains®

Readychains® е напълно сглобена и сепарирана кабеловодеща верига, в която са поставени проводници според зададените параметри и изисквания на клиента. Кабеловодещата верига ще пристигне сглобена и готова за монтаж върху машината, за която е предназначена. Всеки readychains® се изработва индивидуално за клиентите според нуждите на тяхното производство.