PMA Предпазни маркучи

Системи за защита на кабели PMA се използват навсякъде, където е необходима механична защита на електрическите линии и кабели. Силно гъвкавите тръби за защита на кабел са специално пригодени за допълнителна защита в кабеловодещите системи - e-chainsystems®. Благодарение на комбинацията от техническо ноу-хау и най-строгите международни указания за безопасност, PMA отговаря на световните изисквания на индустриалните пазари в области на приложение, като машиностроенето, автомобилостроенето строителство, соларни системи, както и приложения в роботи при високи скорости и милиони цикли на огъване.

PMAFLEX PIS PIH

PMAFLEX Schlauch PIS/PIH - hochflexibel, mittelstark