Система E3, E6

Система E3 - кабеловодеща верига от 3 части - малка, тиха, ниска вибрация, подходяща за чисти производствени помещения
Система E6 - кабеловодеща верига от 6 части - здрава, тиха, ниска вибрация, подходяща за чисти производствени помещения

Baureihe E3.10

Вътрешна височина: 10 mm, вътрешна ширина Bi: 20 - 60 mm
Макс. ø на запълване: 8 mm

Baureihe E3.15

Вътрешна височина: 15 mm, вътрешна ширина Bi: 20 - 60 mm
Макс. ø на запълване: 13 mm

Baureihe E3.22

Вътрешна височина: 22 mm, вътрешна ширина Bi: 20 - 60 mm
Макс. ø на запълване: 20 mm

Baureihe E6.29

Вътрешна височина: 29 mm, вътрешна ширина Bi: 30 - 120 mm
Макс. ø на запълване: 25 mm

Baureihe E6.40

Вътрешна височина: 40 mm, вътрешна ширина Bi: 40 - 300 mm
Макс. ø на запълване: 36 mm

Baureihe E6.52

Вътрешна височина: 52 mm, вътрешна ширина Bi: 40 - 300 mm
Макс. ø на запълване: 46 mm

Baureihe E6.62

Вътрешна височина: 62 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 400 mm
Макс. ø на запълване: 54 mm

Baureihe E6.80

Вътрешна височина: 80 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 600 mm
Макс. ø на запълване: 72 mm

Baureihe E6.80L

Вътрешна височина: 80 mm, вътрешна ширина Bi: 112 - 550 mm
Макс. ø на запълване: 72 mm

Baureihe R6.29

Вътрешна височина: 28 mm, вътрешна ширина Bi: 30 - 120 mm
Макс. ø на запълване: 25 mm

Baureihe R6.52

Вътрешна височина: 52 mm, вътрешна ширина Bi: 40 - 300 mm
Макс. ø на запълване: 46 mm