Дозиращи съоръжения

Стандартизираните дозиращи комплекти sera са модулни и позволяват лесно и бързо адаптиране към съответното приложение, тъй като в тях се влагат изделия от серийната продуктова гама. Намират приложение в третирането на питейни и отпадни води, в хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и опазване на околната среда - навсякъде, където е необходимо прецизно дозиране и транспортиране на течности и газове.

Стандартизирани компактни дозиращи системи

Кратък срок на доставка поради употреба на стандартизирани продукти.

Малки съоръжения за дозиране

За безпроблемно и безопасно за околната среда боравене с химикали.

Пропорционални дозиращи системи

За дозиране на течни присадки (защита срещу корозия, дезинфекция) в тръби с вода.
Компактни системи, готови за употреба.

Станции за приготвяне и дозиране на химикали

Надеждни, компактни, универсални и лесни за употреба.

Полимерни станции PolyLine®

Стандартизирани и все пак гъвкави - напълно модулни станции за приготвяне и дозиране на течни и твърди полимери.

Дозиращи станции за поставяне на открито

Системата за дозиране и управление е в компактен защитен шкаф.

Инсталации за монтаж на стена

Изработени по ваше задание дозиращи системи за монтаж на стена.

Berater Емил Панчев