Дозиращи съоръжения

Стандартизираните дозиращи комплекти sera са модулни и позволяват лесно и бързо адаптиране към съответното приложение, тъй като в тях се влагат изделия от серийната продуктова гама. Намират приложение в третирането на питейни и отпадни води, в хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и опазване на околната среда - навсякъде, където е необходимо прецизно дозиране и транспортиране на течности и газове.

Berater Емил Панчев