Система E2

Серия 04 - E2 micro

Baureihe 04

Серия 04 - верига, неотваряема
Малка кабеловодеща верига - вътрешни размери 7 x 7 mm


Налични вътрешни ширини Bi: 7 до 30 mm
Налични радиуси на огъване R: 15 до 48 mm
Стъпка: 16,7 mm на звено = 60 звена / m

Размери на серия 04
Арт. НоBi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
04.07.R.0712015018028038048
04.10.R.01015015018028038048
04.16.R.01621015018028038048
04.20.R.02025015
018
028
038
048
04.30.R.03035015018028038048


A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 16,7 mm
Звена на m: 60
Ход: S
Дължина на верига = S/2+K

R015018028038048
H40466686106
D4548586878
K8590125155185

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 5 mm (при 0,1 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 04: Кога не избирам серия 04:
  • когато е желан спокоен ход
  • изгодна цена
  • когато не е необходимо отваряне на звената
  • когато са желани малки радиуси на огъване
  • когато е необходимо отваряне на звената »(серия 047 Zipper)  
  • когато е необходимо леко напълване с конектори (серия E04 Easy Chain®)
  • когато са желани по-дълги непридържани ходове (серия E2 mini)
  • когато е желана отваряема верига (серия E2 mini)
Монтажни звена


монтажно звено, комплектмонтажно звено от една част - стабилност

устойчивост на корозия

с възможност за предварително конфекциониране

с възможност за присъединяване отвътре / отвън