Филтриращи системи за въздух

Високоефективни филтриращи системи - лидери в бранша.

Тези филтриращи системи улавят маслена мъгла, изпарения от охлаждаща течност, прах от цветни и взривоопасни метали, вредни газове и емисии от една или група машини. Лесни са за адаптация към вече съществуващи машини или идейни проекти. 

Филтриращите машини се предлагат в 10 стандартни продуктови серии, които посрещат разнообразните нужди на металообработващите фабрики: при рязане с охлаждане, лазерно рязане, заваряване, обработка на взривоопасни материали, скъпоценни метали, графит и др.

 

Чистият въздух в производството повишава качеството на продукцията и опазва здравето на хората.

Инсталирането на система за пречистване на въздуха вътре в производството е най-правилният избор, като носи редица предимства след себе си. Ето някои от тях:

Първо, пречиства се въздухът, който вече е в производството. Така не се налага внасяне на въздух отвън и няма нужда нито от неговото затопляне, нито от неговото охлаждане. Това пести енергия и финансови ресурси.

Създават се условия за по-високо качество на производството при работа с ЦПУ машини, като се поддържа чиста среда и оптимална температура.

78% от маслото, което се филтрира, може да се рециклира и да се върне в производството.

Всяка наша филтрираща система работи по-икономично от конкурентни такива, като пести по 24 кг въглероден диоксид на ден. Това означава, че производство с 10 машини може да спести на околната среда по 90 тона CO2 всяка година.

Поддръжката е изключително лесна и отнема само 10 мин. за подмяна на консумативите.

 

Филтриращи системи за въздух серия ARNO

Филтриращи системи за натоварени металорежещи машини

ECO TWO F

Икономични решения за малки пространства

A R F

Пречистващи въздуха системи от фин прах, изпарения и пушек.

A R P X

Гъвкави, здрави, мултифункционални

A R I S

Мощни филтриращи системи за обработка на сухо или с охлаждане

Pag 6 NR 33

Филтриращи системи за маслена мъгла, дим и изпарения в големи количества

H Y D R O F I L T E R

Филтриращи системи с водна завеса за пречистване на запалими и взривоопасни материали

Goldfilter 2

Филтриращи системи за скъпоценни материали

AR 10

Мощни филтриращи системи, подходящи за централизация

Pag 6 Artu

Филтриращи системи за прах от графит

Pracovní stůl

Подсигуряват максимална чистота на работната среда по време на шлайфане и обдухване

Berater Христо Биндев