Система E2

Серия 14 - Е2 mini

Baureihe 14

Отваряема отвътре, E2 "mini"

Налични ширини Bi: 15 до 50 mm
Налични радиуси на огъване R: 28 до 125 mm
Стъпка: 30,5 mm на звено = 33 звена/m

Размери на серия 14
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
14.1.R.01526028
038
048
075
100
125
14.2.R.02536028038048075100125
14.3.R.03849028038048075100125
14.4.R.05061028038048075100125
 

A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 30,5 mm
Звена на m: 33
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R028038048075100125
H81101121175225275
D8696106133158183
K150185215300380455

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 20 mm (при 0,5 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 14: Кога не избирам серия 14:
  • за приложения с ниски натоварвания
  • бърз монтаж на кабелите
  • за плъзгащ ход (серия 15 Zipper)
  • за големи непридържани дължини (серия 15 Zipper)
Монтажни звена


монтажно звено, стандарт

монтажно звено от една част - стабилност

устойчивост на корозия

с възможност за предварително конфекциониране

с възможност за присъединяване отвътре / отвън

налични с или без фиксатор за облекчаване силата на опън