Нагреватели

Планиране, инжeнеринг, производство и документация на едно място. От защита срещу замръзване до процесни температури до 1000°C.
Партньор в тази област е PENTAIR (TYCO THERMAL CONTROLS) с известните марки RAYCHEM, DIGITRACEPYROTENAX и Thermocoax Isopad.

Директно нагряване на агресивни флуиди с нагревателни тела от неръждаема стомана, титан, PTFE, стъкло или порцелан.
Наш партньор е MAZURCZAK, известен също като ROTKAPPE.