Triflex


Triflex® - За 2D- и 3D-движения, затворени

Серията Triflex® е разработена, за да могат кабелите стабилно да бъдат водени при 3D-движения. В този случай гъвкавостта на маркуч е комбинирана със стабилността на кабеловодеща верига с твърдо определен радиус. Уникалната модулна конструкция позволява много комплексни движения. Например: комбинация на едноосово, двуосово и триосово подвижни звена в една кабеловодеща верига.

Serie 332.16

Вътрешна височина: 16 mm, вътрешна ширина Bi: 26 mm
Макс. ø на запълване: 14 mm

Serie 332.32

Вътрешна височина: 32 mm, вътрешна ширина Bi: 50 mm
Макс. ø на запълване: 28 mm

Serie 332.50

Вътрешна височина: 50 mm, вътрешна ширина Bi: 68 mm
Макс. ø на запълване: 45 mm

Serie 332.75

Вътрешна височина: 38,5 mm, вътрешна ширина Bi: 75 mm
Макс. ø на запълване: 33 mm

Serie 333.16

Вътрешна височина: 16 mm, вътрешна ширина Bi: 26 mm
Макс. ø на запълване: 14 mm

Serie 333.32

Вътрешна височина: 32 mm, вътрешна ширина Bi: 50 mm
Макс. ø на запълване: 28 mm

Serie 333.50

Вътрешна височина: 50 mm, вътрешна ширина Bi: 68 mm
Макс. ø на запълване: 45 mm

Serie 333.75

Вътрешна височина: 75 mm, вътрешна ширина Bi: 96 mm
Макс. ø на запълване: 67 mm

Serie 352.50

Вътрешна височина: 50 mm, вътрешна ширина Bi: 68 mm
Макс. ø на запълване: 45 mm

Serie 353.50

Вътрешна височина: 50 mm, вътрешна ширина Bi: 68 mm
Макс. ø на запълване: 45 mm