Кабеловодещи вериги и с-ми

Кабеловодещите вериги, познати още като кабелни вериги, кабеловоди, кабелни канали, енергоподвеждащи вериги, кабелни гъсеници, намират широко приложение в областта на машиностроенето и индустриалната автоматизация. Някои от решенията се прилагат и в леката и тежка металургия, минната индустрия, корабостроенето, в пристанища, летища и много други.

Тяхната основна задача е да направляват и защитават от механични увреждания гъвкавите кабели и маркучи, които снабдяват подвижните възли и части на машините с различни типове медия (захранване, комуникация, пневматика и хидравлика).