Система E4.1

Със системата E4.1 съществува вече една фамилия кабеловодещи вериги двустранно отваряеми, която - като универсално решение - обединява в едно всички развити през последните години конструкционни идеи на системите E4/00 и E4/4. От специалната конструкция за оптимална странична стабилност, за голяма стабилност при плъзгане при дълги ходове и при големи непридържани дължини, през заглушаващите шума "спирачки" и гумени бутони като допълнителнителна опция за заглушаване на шума, до външните и вътрешните монтажни звена за бърз монтаж, с или без пренапряг. Всичко това с отблъскваща замърсявания, гладка, износоустойчива повърхност.

Serie E4.21

Вътрешна височина: 21 mm, вътрешна ширина Bi: 30 - 120 mm
Макс. ø на запълване: 18 mm

Serie E4.28 / R4.28

Вътрешна височина: 28 mm, вътрешна ширина Bi: 40 - 300 mm
Макс. ø на запълване: 25 mm

Serie E4.32 / H4.32 / R4.32

Вътрешна височина: 32 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 400 mm
Макс. ø на запълване: 28 mm

Serie E4.42 / H4.42 / R4.42

Вътрешна височина: 42 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 400 mm
Макс. ø на запълване: 38 mm

Serie E4.56 / H4.56 / R4.56

Вътрешна височина: 56 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 600 mm
Макс. ø на запълване: 50 mm

Serie E4.80 / H4.80 / R4.80

Вътрешна височина: 80 mm, вътрешна ширина Bi: 50 - 600 mm
Макс. ø на запълване: 72 mm

Serie 800

Вътрешна височина: 200 mm, вътрешна ширина Bi: 200 - 600 mm
Макс. ø на запълване: 184 mm

Serie 840

Вътрешна височина: 204 mm, вътрешна ширина Bi: 100 - 563 mm
Макс. ø на запълване: 184 mm