Структура и отдели в Hennlich Bulgaria

Ние сме силна международна общност на свободните хора. Силата ни се дължи на свободното общуване. Ние гледаме на нашите сътрудници като на приятели.

Разнообразието от възможни технически решения от един партньор и готовността да поемем отговорност ни прави единствени при разрешаването на проблеми.
В основата на авторитета ни са солидните знания и квалификация, опитът на нашите сътрудници, както и усилията ни да видим всичко през погледа на своите клиенти.

Качеството на нашата работа е важно за всеки клиент, но също и за всеки наш сътрудник. Ето защо нашите действия трябва постоянно да са ориeнтирани към тези очаквания на клиентите.

Към качеството принадлежи и отговорност към околната среда и здравето на хората.

Нашите конкуренти са предизвикателство за нас да бъдем по-креативни и сигнал, че има още потребности на клиенти и потенциали, на които трябва да отговорим и да изпълним.

Производителите, с които работим, избираме по следните критерии:

  • ориентирани спрямо потребностите, качествени продукти с добро име
  • гъвкавост, спазване на сроковете, честност и коректност в отношенията

Гордеем се с:

  • надеждното и известно име HENNLICH
  • нашата история, досегашните постижения
  • многото бъдещи перспективи, които предлага продуктовата програма

Ние гарантираме бъдещото съществуване на нашата компания, тъй като:

  • планираме коректно, поставяме си ясни цели
  • обмисляме предварително възможните последствия
  • постоянно контролираме спазването на поставените цели
  • поощряваме индивидуалното развитие на нашите сътрудници
  • даваме пример за добри човешки взаимоотношения