Система E2

Серия 2650 / 2680

Baureihe 2650 / 2680

Серия 2650 - полузатворена кабеловодеща верига, отваряема по вътрешния радиус

Серия 2680 - изцяло затворена кабеловодеща верига, отваряема по вътрешния радиус

Двойна система за застопоряване за голяма непридържана дължина, оптимизирана система за отваряне за бързо отваряне на капака, по избор отляво или отдясно, висока задържаща сила на капака, E2/000 "medium"

 

2650/2680

Налични вътрешни ширини Bi: 50 до 175 mm
Налични радиуси на огъване R: 100 до 250 mm
Стъпка: 56 mm на звено = 18 звена / m

 

Размери на 2650 и 2680
Арт. НоBi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
2650.05.R.05066100
125
150
175200
250
2650.06.R.06581100125150175200250
2650.07.R.07591100125150175200250
2650.09.R.090106100125150175200250
2650.10.R.0100116100125150175200250
2650.12.R.0125141100125150175200250
2650.15.R.0150166100125150175200250
2650.17.R.0175194100125150175200250

A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 56 mm
Звена на m: 18
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R100125150175200250
H250300350400450550
D209234259284309359
K430505585665745900

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 35 mm (при 2 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Монтажни звена


монтажно звено "подвижно" - стандарт


монтажно звено "неподвижно"

  препоръка за непридържани и плъзгащи приложения

за ограничено монтажно пространство
фиксатор за облекчаване силата на опън със зъбци на клипс
променлив ъгъл на завъртане за лесен монтаж

 възможност за присъединяване на монтажното звено на неподвижния край и/или на подвижния, позволява различни опции за инсталация.


  препоръка за непридържани и плъзгащи приложения

за екстремно ускорение и висока скорост

препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за тесни монтажни пространства
фиксатор за облекчаване силата на опън със зъбци на клипс
променлив ъгъл на завъртане за лесен монтаж
възможност за присъединяване на монтажното звено на неподвижния край и/или на подвижния, позволява различни опции за инсталация


KMA "неподвижни" монтажни звена

KMA "подвижни" монтажни звена

вариант - интегрирано облекчаване с C-Profil с Chainfix аксесоари
C-Profil може да се сложи по външния или по вътрешния радиус на затворената кабеловодеща верига
възможно винтово съединение извън сечението на веригата
препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за екстремно ускорение и висока скорост
универсален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"

вариант - интегрирано облекчаване с C-Profil с Chainfix аксесоари
C-Profil може да се сложи по външния или по вътрешния радиус на затворената кабеловодеща верига
възможно винтово съединение извън сечението на веригата
препоръка за непридържани и плъзгащи приложения
за тесни монтажни пространства
универсален монтаж с възможност за закрепване "от всички страни"


стоманени монтажни звена

за здрави връзки
подобен комплект (от две части) за всички ширини вериги
елекропроводими
възможно винтово съединение извън сечението на веригата