Система E2

Серия 045 - E2 micro

Baureihe 045

Най-малката стъпка за много плавен ход (77 звена / m), E2 "micro"

Налични вътрешни ширини: 6 до 64 mm
Ралични радиуси на огъване R: 18, 28, 38 mm
Стъпка: 13 mm на звено = 77 звена/ m
Размери на серия 045
Арт. NoBi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
045.06.R.00612018
028
038
045.10.R.01016018028038
045.16.R.01622018028038
045.20.R.02026018028038
045.30.R.03036018028038
045.64.R.06470018028038


A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 13 mm
Звена на m: 77
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R018028038
H48,568,588,5
D445464
K85115150

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 10 mm (при 0,2 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 045: Кога не избирам серия 045:
 • когато е желан много плавен ход
 • добра конструкция
 • дълъг експлоатационен живот
 • изгодна цена
 • когато са желани малки радиуси на огъване
 • когато е необходимо отваряне на звената »(серия 047 Zipper)
 • когато е необходимо лесно запълване с конектори
  (серия E06 Easy Chain®)
 • когато устойчивостта на усукване е много важна
  (серия 06 E2 micro)
 • когато са желани по-дълги непридържани ходове (серия E2 mini)
 • когато е желана отваряема верига (серия E2 mini)
Монтажни звена

монтажно звено, комплект

монтажно звено от една част - стабилност

устойчивост на корозия

с възможност за предварително конфекциониране

с възможност за присъединяване отвътре / отвън