Фиксатори за облекчаване силата на опън

Chainfix Bügelschellen

Облекчаване силата на опън със скоби Chainfix

Kettenkämme

Отделна част в конструкцията на комутаторното табло или в монатажа на машината

Chainfix Clip

Chainfix - решение с клипси

Chainfix Nugget

Много малки фиксатори за облекчаване силата на опън за привързване на кабели до Ø 20 mm