Система E2

Серия 05 - E2 micro

Baureihe 05

Серия 05 E2 "micro"

Много лека - идеална за приложения с ниско тегло, iF-Design награда, кабеловодеща верига от една част, неотваряема. Отваряеми варианти - серия 07 Zipper, лесен за напълване вариант - серия E06 Easy Chain®

Налични вътрешни ширини Bi: 6 до 64 mm
Налични радиуси на огъване R: 18, 28, 38 mm
Стъпка: 20 mm на звено = 50 звена / m
Размери на серия 05
Арт. Но.Bi [mm]Ba [mm]R [mm] радиус на огъване
05.06.R.00610018
028
038
05.10.R.01014018028038
05.16.R.01620018028038
05.20.R.02024018028038
05.30.R.03034018028038
05.64.R.06468018028038

A1=подвижен край, A2=неподвижен край
Стъпка: 20 mm
Стъпка на m: 50
Ход: S
Дължина на верига = S/2 + K

R018028038
H486888
D546474
K100140160

Необходимата светла монтажна височина е HF = H + 10 mm (при 0,2 kg/m допълнително тегло). При особено тесни монтажни пространства препоръчваме консултация с наш специалист.

Непридържана дължина

Зависимост на непридържаната дължина от допълнителното тегло
X-ос: непридържана дължина в m FLB/FLG
Y-ос: допълнително тегло в kg/m
Долна скала: ход S в m
FLB = непридържана дължина с допустимо провисване
FLG = непридържана дължина с права горна част
Кога избирам серия 05: Кога не избирам серия 05:
  • желано ниско тегло
  • най-малък размер на височина и ширина
  • изгодна цена
  • когато е необходима по-голяма здравина (серия 06 E2 micro)
  • когато е необходимо отваряне на звената (серия 07 Zipper)
  • когато е необходимо леко напълване с конектори (серия E06 Easy Chain®)
  • когато са желани по-дълги непридържани ходове (серия E2 mini)
  • когато е желана отваряема верига (серия E2 mini)
Монтажни звена

монтажно звено от една част - стабилност

устойчивост на корозия

с възможност за предварително конфекциониране

с възможност за присъединяване отвътре / отвън