Въртящи ходове

Нашата фирма проектира и доставя гъвкави системи за енергоподвеждане към движещи се машини. Най-често това са машини, движещи се върху релси, към които водят един или няколко електрически или оптични кабела или маркучи за течни или газообразни медии.
HENNLICH реализира Вашите проекти с полимерни кабеловодещи вериги от производителя IGUS Кьолн. 
Тези кабеловодещи вериги са се доказали на практика като надежден продукт и гарантират сигурността на машината, както и функционалността и дългия експлоатационен живот на всички захранващи кабели, поставени в нея. Благодарение на високата си механична устойчивост, нашите кабеловодещи вериги са изключително подходящи за приложение в замърсена и запрашена среда като товарене на въглища, електрически централи, цехове за обогатяване, напр. на руда, ТЕЦ, енергетични подразделения, големи заводи и т.н. Фирми с непрекъснато производство са наши редовни клиенти.

Нaшата доставка е винаги цялостна, т. е. предложение при сегашна ситуация, документация за проекта, доставка на материали и работа, включително демонтаж на старата технология, обслужване и ревизия. Според изискванията за съответните приложения енергозахранващите линии могат да бъдат поставени в метални направляващи или в изцяло затворени конструкции.

Част от нашето know-how е патентованата връзка между механизма и кабеловодещата верига, която елиминира отклоненията в траекторията на движението на машината. Друга възможност е инсталирането на електронна защита на кабеловодещата верига срещу механични щети, дължащи се на външни влияния (пречупване и т. н.). Може да проверите нашите препоръки, за да се убедите в надеждността на нашите доставки и в коректността на нашата фирма.
С удоволствие ще решим проблемите, които затрудняват работата Ви, и ще подсигурим функционалността на Вашите машини.