Въздушни охладители

Хенлих кулинг технолоджис (HENNLICH-Cooling-Technologies) има собствена разработка и производство на пълна гама въздушни и въздушно-маслени охладители.

Във всяка хидравлична система едва 70% от инсталираната мощност се превръщат в работа, а останалите 30% в топлина поради триене или пад на налягане. Вследствие ефективността на системата намаля с повишаване температурата на маслото. Неговото охлаждане предпазва от появата на нежелани вътрешни течове, подобрява и поддържа неговото качество и свойства. Намалената температура на маслото гарантира постоянна ефикасност в процеса на работа и дълъг експлоатационен живот на съоръжението.

Можем да предложим решение и за двата съществуващи вида циркулационни кръга за охлаждане на масло:

  • главна охладителна верига - охладителят е свързан директно в работния цикъл

  • ПОМПА ⇒ МАШИНА ⇒ ОХЛАДИТЕЛ ⇒ РЕЗЕРВОАР


  • байпасно охлаждане - охладителят е в отделен байпасен клон с автономна помпа

  • ПОМПА ⇒ ОХЛАДИТЕЛ ⇒ РЕЗЕРВОАР

Въпросник за подбор на въздушен охладител

Въздушни охладители HCA

Стандартна гама с променливотоков мотор:
1 до 250 kW охладителна мощност, до 26 bar, до +120°C
Възможни специални изпълнения!

Въздушни охладители HCD

Стандартна гама с постояннотоков мотор:
1 до 50 kW охладителна мощност, до 26 bar, до +120°C
Възможни специални изпълнения!

Въздушни охладители HCH

Стандартна гама с хидравличен мотор:
1 до 250 kW охладителна мощност, до 26 bar, до +120°C
Възможни специални изпълнения!

Въздушни охладители HCP

Стандартна гама с променливотоков мотор и помпа:
1 до 100 kW охладителна мощност, до 6 bar, до +75°C
Възможни специални изпълнения!

Въздушни охладители HCC

Стандартна гама с електрически/хидравличен мотор или директно задвижване за дизелови и бензинови двигатели:
50 до 1000 kW охладителна мощност
Възможни специални изпълнения!

Охладителни агрегати HCS

Поръчкови специализирани охладителни системи и агрегати спрямо индивидуални изисквания