Фирмена група

Европейска карта на Хенлих

Щом през 1989 г. падна "Желязната завеса", HENNLICH използва шанса и започна с изграждането на собствена търговска структура чрез местни търговски представители.

За да се улесни за клиентите вносът и плащането, които са били много трудни в онези дни, се родила идеята да се създадат собствени фирми на място с консултации, сладове, логистика на вноса и т. н.

1991

Oсновава се HENNLICH Чехословакия.

1993

Поради политическото разделение на две държави, има две самостоятелни фирми HENNLICH Чехия и HENNLICH Словакия.

1993

HENNLICH Унгария

1996

HENNLICH Словения

2001

HENNLICH Полша

2003

HENNLICH Хърватска

2005

HENNLICH Румъния

2005

HENNLICH България

2006

HENNLICH Сърбия

2009

HENNLICH Украйна

2010

HENNLICH Беларус

2010

HENNLICH Русия

2011

HENNLICH Франция

2012

HENNLICH Македония

2013

HENNLICH Регионален филиал в Екатеринбург, Русия

2014

HENNLICH Босна и Херцеговина

2014

HENNLICH Швейцария

2014

HENNLICH - Cooling-Technologies GmbH, Австрия

2014

HENNLICH-HCT GmbH Германия

Местните HENNLICH фирми действат до голяма степен самостоятелно. Те се грижат за клиентите на място, в техните страни, със собствени екипи от специалисти.

Съвместната работа в HENNLICH групата е организирана по образец на Европейския съюз: не съществува "управляваща централа", а висока самостоятелност на отделните фирми във всяка страна със съответния собственик-управител.

Екипите от специалисти на отделните страни поддържат активен обмен на опит. Това се изразява, например, в срещи на ръководителите на отдели, общи обучения при най-големите партньори-доставчици, общи посещения на изложения и други.