Серия TRE

Baureihe TRE

 

1. многодименсионално подвижни - висока гъвкавост при сложни движения също и в 6-тата ос. Усукване от около ± 10° за звено е възможно за надлъжната ос. По този начин се подпомага воденето на кабелите при трудни траектории
2. поемане на голяма сила на опън благодарение на специалния "Trailer Prinzip" (= принцип сфера / легло), означава плавни движения във всички оси
3. лесен принцип на отваряне - за лесно запълване и подмяна на предварително конфекционирани кабели или маркучи
4. отлични механични характеристики
5. малки радиуси на огъване и малка стъпка - за монтаж в ограничени пространства
6. възможен лесен монтаж и демонтаж - една шприцвана част и по този начин минимални усилия за подготовка и монтаж.

7. висока стабилност - благодарение на външни ограничители, ясни ограничители за радиус и усукване
8. Triflex® R-Set - компактен универсален модул за всички движения по робота, монтира се на наличните точки за присъединяване
9. съкращаване на времето на окомплектовка благодарение на интелигентни принадлежности и опростено присъединяване към Вашата машина/робот
10. за специални приложения могат да се доставят: еластични пръти, комплекти за универсален монтаж и FlexBar

 

R- радиус на огъване
ø- вътрешен диаметър
[mm]
TRE.30.40.60.70.85.100.125**
Bi 1121522,5283337,543,3
Bi 2101319,5242832,543,3
d110*13*20,5*26*31*35,5*41*
d28*11*17,5*22*26*30,5*41*
Ba34,543658194,5108135
ø30,5 385771,58395,3
R50588711013514182

 ** По заявка

Кога избирам серия TRE Кога не избирам серия TRE:
 • когато е желана лесна за напълване 3D-кабеловодеща верига
 • когато се изисква сигурна кабеловодеща верига при многоосови (3-D) движения
 • когато е необходима висока устойчивост на усукване
 • когато системата трябва лесно да се скъсява и удължава
 • когато е желан малък радиус на огъване
 • когато е важно поемане на голяма сила на опън
 • за кръгови движения с високи натоварвания   
 • когато е необходимо изцяло затворена верига
 • когато е желано по-ценово изгодно, по-малко взискателно 3D-решение
Монтажни звена
Монтажни звенаLight монтажни звена

 • бързо и лесно фиксиране
 • най-краткото време на покой при подмяна на една напълнена Triflex® R
 • може да се достави монтажно звено със зъбци на фиксатора за облекчаване силата на опън
 • може да се достави монтажно звено също и като междинна връзка и самонагаждащ се лагер
 • бърз монтаж със сигурен заключващ механизъм
 • адаптиращи отвори за най-често срещаните типове роботи
 • крайно и междинно присъединяване е възможно 
 • стандарт за TRL-версия, но също съвместими с всички Triflex® R варианти (TRC/TRE)
 • монтажно звено с фиксатор за облекчаване силата на опън или като междинна връзка
 • ценово изгодни и леки
 • за лесни 3D-движения и натоварвания
 • състоящи се от две половини, лесни за монтиране