Потопяеми моторни помпи

Потопяемите моторни помпи на фирмата HOMA Pumpenfabrik се използват за изпомпване на чиста, мръсна и отпадна вода.

Под мръсна вода се разбира замърсена при употреба вода.
При отпадната вода, водата не е само замърсена при употреба, но и съдържа фекалии.

Потопяемите моторни помпи се използват както при отвеждането на домакински отпадни води, отводняването на строителни площадки, повърхностен дренаж, така и при отстраняването на промишлени води, както и в големите комунални и индустриални пречиствателни станции.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

Потопяеми моторни помпи за чиста и мръсна вода

Макс. 26 m³/h, макс. 28,5 mWC
Свободно преминаване: макс. 10 mm

Потопяеми моторни помпи за мръсна вода и абразивни флуиди

Макс. 202 m³/h, макс. 54 mWC
Свободно преминаване: макс. 35 mm

Потопяеми моторни помпи за ниско ниво на течността

Макс. 342 m³/h, макс. 72 mWC
Свободно преминаване: макс. 18 mm

Потопяеми моторни помпи за химично агресивни флуиди

Макс. 120 m³/h, макс. 90 mWC
Свободно преминаване: макс. 70 mm

Потопяеми моторни помпи за флуиди с едри твърди частици

Макс. 81 m³/h, макс. 30 mWC
Свободно преминаване: макс. 65 mm

Потопяеми моторни помпи за отпадна вода

Макс. 4 500 m³/h, макс. 60 mWC
Свободно преминаване: макс. 220 mm

Потопяеми моторни помпи за отпадна вода с режещ механизъм

Макс. 31 m³/h, макс. 69 mWC
С вграден режещ механизъм