Потопяеми моторни миксери

Потопяемите моторни миксери на фирма HOMA Pumpenfabrik се използват в различни области - от отвеждане и пречистване на отпадна вода, през индустриалните технологии на производствения процес, до земеделието.

Солидни, приспособими към различни приложения и удобни за боравене инсталационни приспособления позволяват безпроблемен монтаж и демонтаж, както и оптимално и индивидуално позициониране на агрегатите.

Благодарение на стабилната конструкция се гарантира безотказна работа и при трудни условия.
Хидравлично-оптимираният дизайн на перката и мотора води до изключителна ефективност и отлично смесване при минимални загуби на енергия.

Потопяемите моторни миксери се прилагат при хомогенизация, суспензиране, хоризонтално ускоряване на поток и при изплакване на отлагания.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

Компактни миксери

С директно задвижване или с редуктор.

Ускорител на потока

Приложение в обработката на отпадна вода.