Центробежни помпи

Центробежните хоризонтални и вертикални помпи се използват за транспортиране на течни неагресивни, агресивни и взривоопасни химикали, разтворители, смеси, отпадни, процесни и питейни води и други нисковискозни флуиди.

Металните помпи на Saer са предвидени за пренос и нагнетяване на вода, неутрални и незапалими течности. Предлагат се в хоризонтално и вертикално изпълнение, едно- или многостъпални, с механично челно уплътнение или набивка.

Металните и неметални помпи на Schmitt са предвидени за изпомпване на агресивни, токсични и взривоопасни течности. Предлагат се в хоризонтално и вертикално изпълнение, едностъпални, с механично челно уплътнение или магнитен съединител.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

Метални хоризонтални едностъпални центробежни помпи

Макс. 4900 m³/h, макс. 102 mWC, макс. 1200 kW
За пренос на вода и водоподобни флуиди.

Метални хоризонтални многостъпални центробежни помпи

Макс. 900 m³/h, макс. 642 mWC, макс. 710 kW
За пренос на вода и водоподобни флуиди.

Метални вертикални многостъпални центробежни помпи

Макс. 110 m³/h, макс. 394, макс. 55 kW
За пренос на вода и водоподобни флуиди.

Напорни групи

Макс. 220 m³/h, макс. 350 mWC, макс. 2x37 kW

Неметални хоризонтални едностъпални центробежни помпи с магнитен съединител

Макс. 35 m³/h, макс. 32 mWC, макс. 3 kW
За пренос на агресивни, корозивни и запалими чисти флуиди.

Метални и неметални хоризонтални едностъпални центробежни помпи с челно уплътнение

Макс. 30 m³/h, макс. 40 mWC, макс. 5,5 kW
За пренос на агресивни, корозивни и запалими флуиди.

С периферно работно колело

Макс. 2,7 m³/h, макс. 39 mWC, макс. 0,9 kW
За пренос на агресивни, корозивни и запалими чисти флуиди.

Самозасмукващи

Макс. 12 m³/h, макс. 27 mWC, макс. 2,2 kW
За пренос на агресивни, корозивни и запалими флуиди.

Вертикални потопяеми помпи

Макс. 280 l/min, макс. 28 mWC
Абсолютно подсигурена срещу работа на сухо.