Високонапорни помпи

Високонапорните помпи и агрегати Cat Pumps намират широко приложение в промишлеността и се характеризират с голяма дълготрайност и висока надеждност. Произвеждани в Япония, тези помпи са енергийно ефективни, изискват минимална поддръжка, надеждни и лесно адаптивни към приложението. Заради използваните висококачествени материали те са заслужили и доказали многократно своето мото: помпата с девет живота.

Развиващите се пазари с високи изисквания и очаквания, каквито са автомивките, обратната осмоза, високонапорното почистване, водообработката, климатизацията и химическата промишленост, определят основната задача на Cat Pumps - да предлагат интелигентни и ценово изгодни решения, направени специално за нуждите на всеки отделен клиент.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

CAT плунжерни помпи

Макс. 910 l/min, макс. 690 bar

CAT бутални помпи

Макс. 200 l/min, макс. 345 bar

CAT помпи за овлажняване и мъглуване

Макс. 19 l/min, макс. 241 bar
Високонапорни помпи с малък дебит

CAT агрегати

Стандартизирани и поръчкови помпени агрегати