Варелни помпи

Варелните помпи на фирма grün се състоят винаги от помпена тръба, мотор и подходящ накрайник за маркуч. Моторът и помпената тръба са свързани с куплунг за бърза връзка, позволяващ разединяване с 1/8 оборот на ръка. Всяка помпена тръба може да се комбинира с всеки мотор на фирма grün. При необходимост може да получите и нужните принадлежности като маркуч, пълначен пистолет, коляно за източване, разходомер, дънен филтър, потенциал-изравнителен кабел и други. Помпените тръби могат да бъдат без уплътнители или с контактен уплътнителен пръстен, но тези без уплътнители са се утвърдили отдавна благодарение на многото предимства.

Варелните помпи се използват за безопасно и почти пълно източване на стандартни варели 200 l (дължина на тръбата 1000 mm), IBC контейнери /еднокубикови зарчета/ (дължина на тръбата 1200 mm) и други по-малки и големи съдове. Различните материали позволяват изпомпването на всички видове химикали, слаби и силно концентрирани киселини и основи; лесно запалими и взривоопасни разредители, ацетони, коресилин; гъсти и вискозни лепила, смоли, глицерин, мазнини, кремове, пасти; масла и горива.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

Варелни помпи от пластмаса

Макс. 110 l/min, макс. 20 mWC, макс. 800 mPa.s (cSt)

Варелни помпи от метал

Макс. 150 l/min, макс. 17 mWC, макс. 1 800 mPas
Възможно ATEX изпълнение

Изпразващи и смесващи варелни помпи

Макс. 145 l/min, макс. 21 mWC, макс. 800 mPas

Ексцентър-шнекови помпи за гъсти флуиди

Макс. 50 l/min, макс. 12 bar, макс. 100 000 mPa.s (cSt)

Варелни лабораторни помпи

Макс. 30 l/min, макс. 160 W

Помпени комплекти

Готови за употреба комплекти варелни помпи