Зъбни помпи

Зъбните помпи са една от най-старите конструкции обемни помпи, която се е доказала с дълготрайност, надеждна и лесна експлоатация. Характеризират се с плавен поток, високи налягания и отлично самозасмукване и са подходящи за транспортиране на вискозни и агресивни продукти във всички сфери на промишлеността.

Зъбните помпи с вътрешно зацепване Varisco са се наложили на европейския и световния пазар от дълги години и предоставят отлично качество и надеждност на конструкцията, лесна поддръжка и широк обхват на приложение в химическата, хартиената, козметичната, хранително-вкусовата и други промишлености.

Зъбните помпи с външно зацепване Varisco са подходящи за дозиране и транспортиране на ниско- и високовискозни продукти, най-вече в хранително-вкусовата и химическата промишленост.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа

Varisco zybni pompi vynshno zacepvane

Зъбни помпи с външно зацепване.
Макс. 90 m³/h, макс. 20 bar, макс. 150 000 mPa.s (cSt)

Серия V

Зъбни помпи с вътрешно зацепване.
Макс. 350 m³/h, макс. 20 bar, макс. 100 000 mPa.s (cSt)