Ексцентър-шнекови винтови помпи

Екцентър-шнековите помпи, наричани още и винтови помпи, спадат към т. нар. обемни помпи. Основната работна двойка се състои от метален ротор и еластомерен статор. Роторът се върти вътре в статора, като изпомпва флуида през движещите се кухини, формирани между два работни елемента. По този начин продуктът се транспортира без разслояване, центрофугиране или друго шоково третиране.

Броят степени на ротора определя създаваното налягане, като на една степен се падат около 6 bar. Диаметърът на ротора пък дефинира дебита на винтовата помпа.

Хоризонталните шнекови помпи Varisco са подходящи за дозиране и транспортиране на флуиди с всякакъв вискозитет, включително и силно абразивни с високо съдържание на твърди частици и влакна.

Вертикалните варелни винтови помпи grün се използват за безопасно и почти пълно източване на стандартни варели 200 l (дължина на тръбата 1000 mm), IBC контейнери /еднокубикови зарчета/ (дължина на тръбата 1200 mm) и други по-малки и големи съдове.

Можете да попълните, съхраните и изпратите по e-mail или факс нашия въпросник.

Въпросник за подбор на помпа