Миниатюрни направляващи

Тип RSR

Typ RSR

Тези модели са миниатюрни линейни направляващи, които могат да поемат натоварвания от всички посоки и които могат адекватно да бъдат експлоатирани под ниско моментно натоварване, въпреки че става въпрос за направляваща с единична релса. За трудни приложения можем да предложим най-висока точност. За среда със замърсявания и прах, линейната направляваща може да бъде защитена с богат асортимент от принадлежности. Дължината на танкетата с принадлежностите се променя. Смазочната система QZ значително удължава интервалите между смазванията. Може да поръчате релсите със стандартни или нестандартни дължини. За приложения с вибрации, удари и други влияния, ние доставяме танкета с пренапряг. За подобряване на устойчивостта срещу корозия препоръчваме специална обработка на повърхността. 

При монтажа и обслужване, моля следвайте нашите указания.

Как се образува Но. на поръчка - виж документите за download.
Използвайте нашата CAD библиотека.

        RSR           
RSR M,KM,VM,N

RSR WM,WNRSR M,N
Този модел е стандартен тип.Тези типове имат по-голяма обща дължина на танкетата (L),по-голяма ширина (W), както и по-високи стойности на натоварване и допустими моменти от стандартните типове.Има по-голяма обща дължина на танкетата (L) и по-висока стойност на натоварване от стандартните типове.

RSR WV,WVM,WN

RSR Z 

 

Тези типове имат обща дължина на танкетата (L), по-голяма ширина (W), както и по-високи стойности на натоварване и допустими моменти от стандартните типове.Този модел е миниатюрна линейна направляваща, която благодарение на употребата на пластмаса постига намаление на теглото и изгодна цена.

За Download кликнете върху схемата. 

Berater Христо Биндев