Миниатюрни направляващи

Миниатюрните направляващи могат да издържат на високи сили и моменти в малки пространства. За изключително високи моменти се препоръчва танкетата на тип RSR-W поради широката релса, както и големия брой сачми в танкетата. Освен това този тип е значително по-компактен като конструкция в сравнение с паралелно разположените кръгли направляващи със сачмени втулки.

Berater Христо Биндев