DryLin SHT

SHT
SHT

SHT - плъзгащ линеен модул - основно изпълнение

SHTP

SHT - плъзгащ линеен модул - ценово изгодно изпълнение

SLW
SLW

SLW - плъзгащ линеен модул - компактно изпълнение

SHTC

SHTC- плъзгащ линеен модул - гъвкаво изпълнение

EasyTube

Линеен модул EasyTube

Линейно задвижване със зъбен ремък за по-висока скорост и можност

Бързо позициониране на малки товари