Машинни елементи

Контактни ролки, опорни ролки за гърбични механизми и линейни движения на автоматизирани и специални машини.
Сферични лагери за трептеливи движения под бавни, тежки натоварвания.
Сферични накрайници за шарнирни механизми на движение на различни автоматизирани машини.
Шарнирните накрайници осигуряват много спокойно движение при въртене и вибрация.

Berater Христо Биндев