Линейни плъзгащи лагери

DryLin R

Линеен цилиндричен лагер
Движение по ос с кръгло напречно сечение

DryLin R Zubehör

Линеен плъзгащ лагер
Принадлежности

DryLin T

Линеен плъзгащ лагер
Profil T движение по шина

DryLin N

Линеен плъзгащ лагер
Нископрофилно движение

DryLin W

Линеен плъзгащ лагер
Движение по подкрепени оси

Trapezgewindemuttern

Гайки с трапецовидна резба от пластмаса и винтове

Berater Христо Биндев