Шлицови валове(Ball spline)

Устойчивите на усукване шлицови валове(Ball spline) са иновативни системи за линейно водене, при които във втулката на шлицовия вал са интегрирани сачмени редове. Те предават въртящи моменти, докато изпълняват линейни движения в прецизно шлифованите работни канали на вала.
За разлика от конвенционалните системи, шлицовите валове на ТHK могат да се изработят с предварителна стегнатост(preload) на шл. втулка към вала. Благодарение на тези характеристики, шлицовите валове постигат отлична устойчивост и ефективност при бързи  ходове и висока точност на позициониране, както и при работни условия с променливи и ударни натоварвания. Освен това стойностите на допустимо работно натоварване на този тип валове, сравнени със сачмени втулки със същия диаметър, са повече от десет пъти по-големи. Затова шлицовите валове са с по-компактни размери и могат да се използват на места, на които възникват големи натоварвания и моменти.

Предлагаме Ви широк продуктов асортимент от типоразмери и модели шлицови валове. Изборът се осъществява според големината на момента, точността на позициониране и начина на предаване на момента. Общ преглед на продуктите ще намерите в документите.

ПРОВЕРИ ЗА НАЛИЧНОСТ

Rotations-Wellenführungen

Благодарение на големия контактен ъгъл и съответния пренатяг се постига голяма коравина при усукващи натоварвания и моменти.

Rotations-Wellenführungen mit Außenverzahnung

Оптимален за предаване на въртящ момент чрез втулката.

Wellenführungen für mittlere Drehmomente

Благодарение на големия контактен ъгъл и съответна предварителна стегнатост се постига голяма устойчивост при усукващи натоварвания и моменти.

Wellenführungen für hohe Drehmomente

Голяма коравина(rigidity) и прецизно позициониране.

Berater Христо Биндев