Шлицови валове(Ball spline)

Устойчивите на усукване шлицови валове(Ball spline) са иновативни системи за линейно водене, при които във втулката на шлицовия вал са интегрирани сачмени редове. Те предават въртящи моменти, докато изпълняват линейни движения в прецизно шлифованите работни канали на вала.
За разлика от конвенционалните системи, шлицовите валове на ТHK могат да се изработят с предварителна стегнатост(preload) на шл. втулка към вала. Благодарение на тези характеристики, устойчивите на усукване шлицови валове предлагат при работни условия с променливи и ударни натоварвания, както и при приложения, които изискват висока точност на позициониране, отлична ефективност и показват добри характеристики при бърз ход. Освен това стойностите на натоварване на този тип валове, сравнени със сачмените втулки със същия диаметър, са повече от десет пъти по-големи. Затова шлицовите валове са с по-компактни размери и могат да се използват на места, на които възникват големи натоварвания и моменти.

Ние предлагаме широк продуктов асортимент на устойчиви на усукване шлицови валове. Изборът се осъществява според въртящия момент, точността и начин на предаване на момента. Общ преглед на продуктите ще намерите в документите.

Rotations-Wellenführungen

Благодарение на големия контактен ъгъл и съответния пренапряг се постига голяма устойчивост срещу натоварвания на усукване и моменти.

Rotations-Wellenführungen mit Außenverzahnung

Оптимален за предаване на въртящ момент чрез втулката.

Wellenführungen für mittlere Drehmomente

Благодарение на големия контактен ъгъл и съответния пренапряг се постига голяма устойчивост срещу натоварвания на усукване и моменти.

Wellenführungen für hohe Drehmomente

Висока коравина и прецизно позициониране.