Линейни направляващи

Тип HSR

Typ HSR

Поради разпределението на 4 сачмени реда под контактен ъгъл от 45°, тип HSR има еднакви стойности на натоварване в радиална, противорадиална и тангенциална посока. По този начин HSR може да се използва в различни монтажни позиции и за различни приложения.

За трудни приложения можем да предложим най-висока точност. За среда със замърсявания и прах линейната направляваща може да бъде защитена с широк асортимент от принадлежности. Дължината на танкетата с принадлежностите се променя. Смазочната система QZ значително удължава интервалите между смазванията. Може да поръчате релсите със стандартни или нестандартни дължини. За приложения с вибрации, удари и други влияния, ние доставяме танкета с пренапряг. За подобряване на устойчивостта срещу корозия препоръчваме специална обработка на повърхността.

При монтажа и обслужването, следвайте моля нашите указания.

Как се образува No. на поръчка - виж документите за сваляне.
Използвайте нашата CAD библиотека.

HSR AHSR BHSR R
Фланецът на танкетата има четири резбови отвора.Фланецът на танкетата има четири проходни отвора. Благодарение на малката ширина на танкетата и резбовите отвори, този тип е идеален за компактни конструкции.
HSR LAHSR LBHSR LR

Танкетата има същото напречно сечение като тип HSR-A, но поради по-дългата и форма има повече сачми за по-високи стойности на натоварване.

Танкетата има същото напречно сечение като тип HSR-В, но поради по-дългата и форма има повече сачми за по-високи стойности на натоварване.

Танкетата има същото напречно сечение като тип HSR-R, но поради по-дългата и форма има повече сачми за по-високи стойности на натоварване.

HSR CAHSR CBHSR 100/120/150
Танкетата има шест монтажни отвора.Танкетата има шест монтажни отвора.Най-големите размери.
HSR HAHSR HBHSR 8/10/12R

Танкетата има същото напречно сечение като тип HSR-CA, но по-високи стойности на натоварване.

Танкетата има същото напречно сечение като тип HSR-CB, но по-високи стойности на натоварване.

Най-малките размери.
HSR C клас CtHSR R клас CtHSR YR
Фланецът на танкетата има четири резбови отвора.Благодарение на малката ширина на танкетата и резбовите отвори, този тип е идеален за компактни конструкции. Странични резбови отвори за лесен монтаж на две срещуположни направляващи.
Berater Христо Биндев