Принадлежности

Заедно с Caged Ball технологията, контактния чистач LaCS или със смазочната система QZ може значително да се увеличи експлоатационния живот също и при трудни условия.

Lamellen-Kontaktabstreifer LaCS

Тъй като трите слоя на чистача се долепят плътно до релсите, LaCS може много добре да отстрани чуждите частици.

Schmiersystem QZ

Незамърсяваща околната среда смазочна система, тъй като тя снабдява работния канал на сачмите точно само с необходимото количество препарат за смазване.