Нисконапорни дюзи

Серия 544

Серия 544

Плътноструйните дюзи за въздух или пара от серия 544 осигуряват мощна точкообразна въздушна струя. Те са от стандартните продукти на фирма Lechler, което предлага по-голям избор от различни типоразмери. Материалът неръждаема стомана позволява използването им при по-високи температури.

544.***.16 - плътноструйна; метална; сертифицирана по стандарт OSHA (здравословни и безопасни условия на труд), FDA и регламент EO 1935/2004 (относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни)