Дюзи с плътна конусна струя

Аксиални дюзи с плътен конус

0,63 - 1 250 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 45 до 120°
Присъединяване: 1/2" до 4"

Тангенциални дюзи с плътен конус

1 - 63 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 60 до 120°
Присъединяване: 1/4" до 3/4"

Снопови дюзи

1,25 - 90 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 70 и 130°
Присъединяване: 1/2" до 1"

Дюзи с отражателен диск

10 - 140 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 180°
Присъединяване: 1/2"