Дюзи с плоска струя

Плоскоструйните дюзи се характеризират с равномерно разпределение на течност и налягане. Чрез обтекаемата им геометрия се постига една компактна, контролирана струя, с различни възможности за разпределение на течността.

Стандартно плоскоструйните дюзи имат параболообразно разпределение на течността. Те са универсално приложими и устойчиви на колебания в налягането.

Плоскоструйните дюзи се прилагат при всички процеси на почистване, в много области от технологията за обработка на повърхности, навсякъде, където е необходима интензивна и равномерна водна струя.

Плоскоструйни дюзи за ниско налягане с резба

0,05 - 63 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 20 до 120°
Присъединяване: 1/8" до 3/4" външна резба

Плоскоструйни дюзи за ниско налягане с гайка

0,05 - 40 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 20 до 120°
Присъединяване: 3/8" или 3/4" гайка

Плоскоструйни дюзи с езиче

0,5 - 28 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 45 до 140°
Присъединяване: 1/8" до 3/8"

Плоскоструйни високонапорни дюзи

4 - 60 l/min при 80 bar
Ъгъл на разпръскване: 20 до 60°
Присъединяване: 1/8" до 3/8"

Плоскоструйни въртящи дюзи

0,05 - 31,5 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 20 до 120°
Присъединяване: гайка