Дюзи за въздух и пара

По принцип можете да подавате на всяка плоскоструйна или плътноструйна дюза въздух вместо течност. Най-добър ефект ще постигнете със специалните за употреба със сгъстен въздух или наситена пара предложени изпълнения на дюзи, които са по-подробно описани на следващите страници. Отделни дюзи могат да се употребяват освен с въздух и с наситена пара. Области на приложение за дюзите за въздух и пара са например насоченото вдухване и издухване, охлаждане, затопляне, изсушаване или почистване.

Многоканалните дюзи за въздух и пара на LECHLER имат значително намалено ниво на шум при висока сила на вдухване и незначително потребление на въздух. Функцията на многоканалния сгъстен въздух се основава на разделянето на входящия въздух на отделни въздушни струи. Предимствата пред дюзите с един отвор са: намалено ниво на шум, по-ниско работно въздушно налягане при същата сила на вдухване, по-ниско потребление на въздух, по-добър резултат на вдухването на по- далечни разстояния, както и по-ниски производствени разходи

Whisperblast-многоканални дюзи за въздух и пара

Многоканални дюзи за сгъстен въздух.

Плоскоструйни и плътноструйни дюзи за въздух и пара

Плоскосруйни и плътноструйни дюзи за въздух под налягане и наситена пара.