Дюзи с куха конусна струя

Аксиални дюзи с куха конусна струя

0,015 - 10,4 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 60 до 90°
Присъединяване: 1/8" до 3/4" гайка

Тангенциални дюзи с куха конусна струя

0,4 - 227 l/min при 2 bar
Ъгъл на разпръскване: 45 до 130°
Присъединяване: 3/8" до 1 1/2"